กระบี่เตรียมสร้างเรือนหอแห่งความหวังขยายพันธุ์นกแต้วแร้วท้องดำที่ใกล้สูญพันธุ์

กระบี่เตรียมสร้างเรือนหอแห่งความหวังขยายพันธุ์นกแต้วแร้วท้องดำที่ใกล้สูญพันธุ์

นายวุฒิพงศ์ ชูสังข์ราช หัวหน้าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จ.กระบี่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จ.กระบี่ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมนกแต้วแร้วท้องดำเพศผู้ เพื่อการเพาะขยายพันธุ์ ที่จะทำการจับคู่ผสมพันธุ์กันกับนกเพศเมียในพื้นที่ ที่จัดทำขึ้นเพราะเห็นถึงความเป็นไปได้ อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะฝึกนกแต้วแร้วเพศผู้ในกรงเลี้ยงให้มีสัญชาตญาณป่า

โดยการจัดทำกรงขนาด 3×6 เมตร เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี ได้นำนกแต้วแร้วท้องดำเพศผู้ที่ได้เลี้ยงไว้ในกรง จำนวน 1 ตัว นำนกเพศผู้มาปล่อยไว้ภายในกรงธรรมชาติเพื่อให้คุ้นเคยต่อพื้นที่เปิดโล่ง พร้อมหาอาหารจากธรรมชาติสร้างความคุ้นเคยต่ออาหารที่หลากหลาย และจะทำการเก็บตัวอย่างเลือด ตรวจโรค และกำจัดปรสิต จัดเตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อรองรับนกเพศเมียในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่สำรวจที่พบนกเพศเมียในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม

การสร้างกรงฝึกปล่อย (Soft-Release) ในกรงขนาด 5×5 เมตร อาจมีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อสังเกตพฤติกรรมเพิ่มเติมภายใน และเป็นการให้นกห่างจากมนุษย์ด้วย รวมถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องการระวังภัยให้แก่นก การประชาสัมพันธ์คนในพื้นที่ การติดป้ายประกาศห้ามเข้าในพื้นที่ตั้งกรง พร้อมเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของนกเพศเมียต่อการร้อง และการปรากฏของนก ซึ่งหากนกเพศเมียมีการเคลื่อนที่เข้าหานกเพศผู้ สังเกตพฤติกรรมมีการเกี้ยวพาราสี หรือแนวโน้มที่จะจับคู่กัน ก็จะดำเนินการล้อมกรงขนาดใหญ่ (ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ไร่) เพื่อเป็นเรือนหอแห่งความหวังครอบนกทั้ง 2 ตัวไว้ด้วยกัน เพื่อป้องกันภัยคุกคาม รักษาไว้เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และประเทศต่อไป

ทั้งนี้ การเตรียมกรงนกขนาดใหญ่เพื่อสร้างรังรักนกแต้วแร้วท้องดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จังหวัดกระบี่ เกิดขึ้นหลังจากความพยายามของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จังหวัดกระบี่ ได้ค้นพบนกแร้วท้องดำเพศเมีย 1 ตัว เมื่อวันที่ 13 เม.ย.59 ที่ผ่านมา และการสำรวจครั้งหลังสุดตั้งแต่วันที่ 26-31 พ.ค.2559 ชุดสำรวจนก และหัวหน้าหน่วยวิจัยสัตว์ป่าจากทั่วประเทศ หน่วยวิจัยคลองแสง สุราษฎร์ธานี หน่วยวิจัยอาลาบาลา ยะลา หน่วยวิจัยสัตว์บึงบรเพ็ด จ.นครสวรรค์ หน่วยวิจัยดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ หน่วยวิจัยสัตว์ฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยอนุรักษ์สัตว์ป่าจากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จังหวัดกระบี่

และเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จังหวัดกระบี่ จำนวน 73 คน ปูพรมค้นหา อีกครั้งโดยแบ่งเป็น 33 ชุด ชุดสำรวจละ 2 คน ร่วมกันเดินป่าสำรวจนกแต้วแร้วท้องดำในพื้นที่เขานอจู้จี้ อ่าวตง หินเพิง เขตรักป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้ ได้ยืนยันพบนกแต้วแร้วท้องดำเพศเมียเพิ่มอีก 1 ตัว และจากการได้ยินแต่เสียงร้องของนกเพศผู้อีก 1 ตัว จึงขอยืนยันว่า นกแต้วแร้วท้องดำยังไม่สูญพันธุ์

 

ที่มาและอ่านต่อได้ที่