ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนป่าสำเร็จ

ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนป่าสำเร็จ
Notice: Undefined property: wpsociallikes::$is_excerpt in /var/www/wp-content/plugins/wp-social-likes/wp-social-likes.php on line 282

องค์การสวนสัตว์ประสบความสำเร็จปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนธรรมชาติ มีประมาณ 40 ตัวอยู่รอด หลังจากเคยสูญพันธุ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ องค์การสวนสัตว์ ประสบความสำเร็จโครงการการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ โดยตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 70 ตัว และมีประมาณ 40 ตัวที่ยังคงมีชีวิตรอดอยู่ในธรรมชาติ
นกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็นสัตว์ป่าสงวนที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ และเพิ่งมีการฟื้นฟูประชากรจากการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังจัดเป็นนกบินได้ที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสวยงาม มีพฤติกรรมที่เปราะบางต่อการถูกรบกวนจากมนุษย์ และมีถิ่นอาศัยอยู่ในธรรมชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทางองค์การสวนสัตว์ ได้ตระหนักถึงกระบวนการดำเนินงานที่ยั่งยืนไม่เพียงแต่จะมุ่งอนุรักษ์เฉพาะนกกระเรียนพันธุ์ไทย แต่ยังคำนึงถึงพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญ ซึ่งต้องได้รับการปกป้อง คุ้มครองดูแล และพื้นฟู พร้อมกับการที่ประชาชนชาวบุรีรัมย์ควรได้รับประโยชน์จากการร่วมกันปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ภายใต้แนวคิด “นกอยู่รอด ชุมชนอยู่ได้ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 

ที่มา และอ่านต่อได้ที่