เจ้าหน้าที่ขนไม้พะยูงที่ถูกลอบตัดไปสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

เจ้าหน้าที่ขนไม้พะยูงที่ถูกลอบตัดไปสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า
Notice: Undefined property: wpsociallikes::$is_excerpt in /var/www/wp-content/plugins/wp-social-likes/wp-social-likes.php on line 282

นครราชสีมา-เจ้าหน้าที่อุทยานฯทับลานขนไม้พะยูง 9 ท่อน มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท นำไปสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าที่อยุธยา เมื่อวันที่29มิ.ย.59 ที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 4 ลำปลายมาศ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
นายสมศักดิ์ กาญจนะคช หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 ควบคุมการดำเนินการขนย้ายไม้พะยูงของกลางที่ทางเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 และ 4 สามารถตรวจยึดและจับกุมได้ จนคดีสิ้นสุดและมีคำสั่งให้ไม้ของกลางตกเป็นของแผ่นดิน
ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ที่จะดำเนินการจัดสร้างขึ้น ที่อู่บก พหลโยธิน ส่วนอุตสาหกรรมไม้ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2557 ที่ให้ใช้ไม้พะยูงของกลาง ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าต่อไป สำหรับไม้พะยูงที่ดำเนินการขนย้ายในครั้งนี้เป็นไม้พะยูงที่ถูกกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ลักลอบตัดออกมาจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และถูกทางเจ้าหน้าที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ทำการตรวจยึด
และจับกุมได้ภายในเขตพื้นที่อำเภอเสิงสาง และอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และมีการดำเนินการทางคดีสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 รวมทั้งสิ้น 2 คดี เป็นไม้พะยูงท่อนรวม 9 ท่อน ปริมาตร 2.17 ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

 

ที่มา และอ่านเพิ่มเติมได้ที่