เกี่ยวกับ iTHINK

iTHINK เป็นชมรมทั่วโลกสำหรับคุ้มครองสัตว์ป่า

iTHINK เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับส่งเสริมให้คนเริ่มที่จะคิด, แชร์ความคิดเห็น, และเริ่มลงมือทำเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ iTHINK ถูกทำขึ้นมาให้เป็นศูนย์รวมของแหล่งคนรักธรรมชาติ ชักชวนคนให้ร่วมลงมือทำ หรือเข้าร่วมกลุ่มที่ช่วยเผยแพร่จิตสำนึกที่มีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและต่อต้านผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า

iTHINK เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับส่งเสริมให้คนเริ่มที่จะคิด, แชร์ความคิดเห็น, และเริ่มลงมือทำเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ iTHINK ถูกทำขึ้นมาให้เป็นศูนย์รวมของแหล่งคนรักธรรมชาติ ชักชวนคนให้ร่วมลงมือทำ หรือเข้าร่วมกลุ่มที่ช่วยเผยแพร่จิตสำนึกที่มีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและต่อต้านผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า