แจ้งเหตุอาชญากรรมสัตว์ป่า

wildscan-Thai

ไวล์ดสแกน (WildScan) เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือที่ถูกออกแบบมา เพื่อต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่าโดยเฉพาะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้คือ หน่วยงานผู้บังคับใช้ กฎหมายระดับแนวหน้า เจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่า และประชาชนทั่วไป

ด้วยคุณสมบัติเด่นของไวล์ดสแกนที่สามารถระบุชนิดพันธุ์สัตว์ได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพผ่านเมนูการใช้งานต่างๆ ผู้ใช้จึงสามารถระบุ แจ้งข้อมูล และ ดำ˝ˇเนินการตอบสนองต่อการลักลอบค้าสัตว์ป่า (สัตว์บก สัตว์น้ำ˝ˇและสัตว์ปีก) อย่าง ผิดกฎหมายได้อย่างง่ายดาย และถูกวิธีเพียงปลายนิ้วสัมผัส นอกจากนี้ ไวล์ดสแกนยัง รองรับการใช้งานได้หลายภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะมีการแปล เพิ่มขึ้นในอนาคต

ไวล์ดสแกนประกอบไปด้วยคลังข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองกว่า 350 ชนิด ซึ่ง มักถูกลักลอบนำ˝ˇเข้าและส่งออกภายในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นภูมิภาคที่มีการลักลอบค้าสัตว์ป่ามากที่สุดในโลก

มูลนิธิฟรีแลนด์ (Freeland) เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันไวล์ดสแกนโดยได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้โครงการการรับมือระดับภูมิภาคเอเชียต่อการลักลอบที่เสี่ยงต่อการ สูญพันธุ์ (ARREST) มูลนิธิฯ ได้รับความช่วยเหลือด้านการพัฒนาไวล์ดสแกนจาก vimi.co บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี รวมถึงความสนับสนุนและความร่วมมือ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

google

apple