Tham gia

Hãy trở thành một phần của iTHINK.

Chia sẻ, tham gia và làm tình nguyện viên tại các chương trình cộng đồng gần nơi bạn sinh sống và học tập. Chia sẻ những thước phim và những bức ảnh về động vật hoang dã của bạn, một nghiên cứu gần đây, quan điểm của bạn hoặc đơn giản chỉ là dõi theo hoạt động của iTHINK.

iTHINK chính là diễn đàn của bạn, và chúng tôi cần sự góp sức của bạn!

Đề mục

Tên

Địa chỉ email

Quốc gia/ địa điểm

Điện thoại

Tin nhắn

*Tất cả các tệp tin tài liệu phải ở định dạng pdf hoặc word. Các tệp tin hình ảnh phải ở định dạng jpeg, png, hoặc gif, từ 3 - 5 MB, và đã được ủy thác
Hãy cung cấp đường link tới video của bạn trên youtube hoặc các trang web khác.