Freeland tổ chức đào tạo về ứng dụng WildScan cho Học viện Cảnh sát Nhân dân

Freeland tổ chức đào tạo về ứng dụng WildScan cho Học viện Cảnh sát Nhân dân

Hà Nội ngày 2/6, Freeland đã tổ chức một khoá đào tạo về ứng dụng WildScan cho 20 giảng viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân (PPA). Ngoài việc giới thiệu về ứng dụng WildScan, Freeland còn cung cấp các tài liệu để giúp các giảng viên có thể đào tạo sâu hơn cho các sinh viên của Học viện Cảnh sát về ứng dụng WildScan. Các đối tác của iThink phối hợp chặt chẽ với PPA và các cơ quan chính phủ khác để thể chế hoá các chương trình đào tạo chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã trong khuôn khổ chương trình ARREST tài trợ bởi USAID.

IMG_1523

IMG_1529

IMG_1552

IMG_1534

IMG_1527

IMG_1555

Trong tháng 7, PPA sẽ đào tạo hơn 1.000 học viên về các công cụ để chống lại việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, ví dụ như ứng dụng WildScan và các chiến dịch nâng cao nhận thức của iThink. ​