TUYÊN BỐ CHUNG CỦA CÁC TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ TẠI VIỆT NAM

TUYÊN BỐ CHUNG CỦA CÁC TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ TẠI VIỆT NAM

Phát hiện 2 cá thể hổ đông lạnh từ Lào về Việt Nam

Một người Việt ở Malaysia bị phạt vì giữ ngà voi trái phép

Làm thế nào để từ bỏ được niềm tin mù quáng vào sừng tê giác?

Tình nguyện viên ENV góp công giải cứu cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép

1. Chúng tôi, đại diện các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế cũng như các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ động thực vật hoang dã và đấu tranh chống lại tội phạm hoang dã, nhất trí cùng đưa ra tuyên bố sau:

nov-24-joint-statemant

2. Là một cộng đồng đang hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi cam kết hợp tác và phối hợp trong nỗ lực chống lại nạn săn bắt và buôn bán động thực vật hoang dã trái phép, giải cứu và chăm sóc động vật hoang dã, vận động chính sách và thực thi pháp luật, giáo dục và thay đổi hành vi, và bảo vệ động thực vật hoang dã quy mô hơn. Chúng tôi mong muốn Chính phủ Việt Nam hãy đồng hành cùng chúng tôi cũng như cộng đồng quốc tế để chấm dứt nạn buôn bán động thực vật trái phép.

3. Chúng tôi hoan nghênh việc Chính phủ Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị Quốc tế về Buôn bán động thực vật hoang dã trái phép tại Hà Nội. Điều này cho thấy Việt Nam cam kết giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã ở cấp cao nhất.

4. Chúng tôi nhận thấy Chính phủ Việt Nam đã đồng ý thông qua nhiều giải pháp, hiệp ước và tuyên bố trong khuôn khổ hành động quốc tế về chống buôn bán động thực vật hoang dã trái phép. Chúng tôi đánh giá cao các cam kết này. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn những cam kết này sẽ được thể hiện qua các hành động cụ thể, được tiến hành sâu rộng cả về quy mô lẫn cấp độ.

5. Chúng tôi kiến nghị các Bộ liên quan, lãnh đạo các cấp và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh đưa vấn đề buôn bán động thực vật hoang dã trái phép là vấn đề lnghiêm trọng và ghi nhận việc đánh giá Viêt Nam là điểm xuất phát, trung chuyển và thị trường tiêu thụ của mạng lưới buôn bán động thực vật hoang dã trái phép. Đồng thời, chúng tôi cũng xin kiến nghị các Bộ liên quan, lãnh đạo các cấp và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh thực thi nghiêm khắc theo pháp luật của Việt Nam về bảo vệ động thực vật hoang dã.

6. Bên cạnh những cam kết trong nước và quốc tế về bảo vệ các loài nguy cấp, chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam:

  • Đẩy nhanh việc thông qua Bộ luật Hình sự mới. Theo đó, cơ quan thẩm quyền liên quan sẽ có quyền hạn hơn trong việc thực thi pháp luật và khởi tố những đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ động thực vật hoang dã;
  • Xây dựng, thể chế hoá và triển khai hệ thống giám sát tội phạm động thực vật hoang dã, bao gồm việc theo dõi các trường hợp khởi tố;
  • Thực hiện các khuyến nghị về buôn bán động thực vật hoang dã trái phép tại Việt Nam được đưa ra trong Phiên điều trần của Uỷ ban Công lý Động vật Hoang dã ngày 14-15 tháng 11 năm 2016 tại thành phố La Hay (Hà Lan);
  • Đảm bảo năng lực và nguồn lực để thực hiện kế hoạch hành động đã được thông qua tại Hội nghị các Nước thành viên (COP17) của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), trong đó có các nỗ lực giảm cầu và tăng cường thực thi pháp luật để giải quyết nạn buôn bán sừng tê giác, Kế hoạch hành động quốc gia về ngà voi, tê tê và chống tham nhũng.
  • Tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở những nước bị ảnh hưởng bởi nạn buôn bán động thực vật hoang dã trái phép, chia sẻ thông tin và tiến hành các cuộc điều tra liên quốc gia.
  • Tất cả các lãnh đạo và cán bộ nhà nước cần phải tiên phong trong việc không tiêu thụ các loài động thực vật nguy cấp dưới mọi hình thức như quà biếu, thuốc chữa bệnh/thuốc tăng lực hay những đồ trưng bày

7. Chúng tôi, những người đại diện ký tên dưới đây, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết và hành động để bảo vệ động thực vật hoang dã và chấm dứt nạn buôn bán động thực vật hoang dã trái phép.

Tải file PDF có chữ ký tại đây