Giết tê giác để “chữa bệnh” có phải là lý do chính đáng?