Về iThink

iTHINK là diễn đàn toàn cầu về bảo vệ động vật hoang dã.

iTHINK là công cụ khuyến khích cộng đồng cùng tư duy, chia sẻ ý kiến và hành động để bảo vệ các loài động vật hoang dã (ĐVHD). Không chỉ được thiết kế như một nguồn dữ liệu cho các cá nhân yêu ĐVHD, iTHINK còn đưa ra những hành động cụ thể cũng như khuyến khích mọi người tham gia vào các hội, nhóm nhằm mở rộng hoạt động nâng cao nhận thức và giảm cầu tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD.

iTHINK khuyến khích cộng đồng chia sẻ suy nghĩ về ý nghĩa của ĐVHD đối với họ và tại sao chúng ta phải ngăn chặn nạn buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm.

iThink Logo